Langerud sykehjem i Oslo

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2008.