Øya helsehus – Trondheim

Publisert i Byggenytt utgave 7, 2008.