Skøyenhagen boliger og nytt hovedkontor for Multiconsult

Publisert i Byggenytt utgave 7, 2008.