Mailand vgs – Lørenskog

Publisert i Byggenytt utgave 7, 2008.