Nonnesetergaten 4 – Bergen

Publisert i Byggenytt utgave 8, 2008.