Røatunet i Oslo

Publisert i Byggenytt utgave 8, 2008.