Lysaker Torg Bygg EF

Publisert i Byggenytt utgave 9/10, 2008.