A/S Norske Shell – Risavika

Publisert i Byggenytt utgave 9/10, 2008.