Aker Kværner Headquarter på Fornebu

Publisert i Byggenytt utgave 11/12, 2007.