Karenslyst allé 55–57 – Skøyen

Publisert i Byggenytt utgave 10, 2007.