Fokus Bank – nytt hovedkontor

Publisert i Byggenytt utgave 10, 2007.