Hverven Atrium – Hønefoss

Publisert i Byggenytt utgave 10, 2007.