Ny riksvei 2: Kløfta – Kongsvinger

Publisert i Byggenytt utgave 10, 2007.