St. Hanshaugens omsorgssenter – Colletts gate 52 i Oslo

Publisert i Byggenytt utgave 9, 2007.