Bjørnholt skole

Publisert i Byggenytt utgave 7/8, 2007.