Diakonhjemmet Psykiatriske Sykehus – byggetrinn 2

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2007.