Tjeltagården i Sola kommune

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2007.