Bergen Hovedbrannstasjon

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2007.