Høgskolen i Oslo på Holbergs plass

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2007.