Gamle Kirkeplass i Drammen

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2007.