E39 Gassferjeprosjektet: Åpning av ferjesambandet Halhjem – Sandvikvåg

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2007.