Sunnhordland Kraftlag setter i drift Blåfalli Vik

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2007.