Svartediket vannrenseanlegg

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2007.