Unik erfaring for MHA Entreprenør AS

MHA Entreprenør AS utfører tre store og viktige entrepriser på det kompliserte prosjektet med å kombinere antikvarisk restaurering og sørge for en tilfredsstillende oppdatering av Kunst- og håndverksskolen til en moderne videregående skole.

Driftssjef i MHA Entreprenør AS, Bjørn Egil Christiansen, viser nye, tro kopier av de originale vinduene. De langt fleste har firmaet antikvarisk rehabilitert etter kunstens alle regler.
Foto: Byggenbytt

Byggenytt har hatt en samtale med MHA Entreprenør AS, ved driftssjef Bjørn Egil Christensen om entrepriseoppdragene. Han forteller at det største arbeidet, rehabiliteringen av dører og vinduer, har vært en meningsfylt oppgave. Her har firmaet fått mulighet til å ta i bruk sin kompetanse innen antikvarisk rehabilitering på bred basis. Nesten 2000 vinduer og 100 dører er tatt ut og brakt til MHAs verksted på Ryen. Det viste seg at vindusrammene var i dårligere tilstand enn antatt. Det gjaldt særlig vinduene i de øverste etasjene hvor belastningen fra solen er større og har skadet vindusrammene i større grad. Råteskadet treverk er fjernet og erstattet med malmfuru slik at vinduene vil holde i mange tiår med riktig vedlikehold, sier Christensen. Vindusrutene i de ytre rammene er beholdt for å ta vare på det gamle glasset med dets liv. I varevinduene er nødvendig tekniske oppgraderingsarbeid utført. Det er frest ut spor for innsetting av moderne energiglass. I brannskiller er det satt inn brannsikre glass. Dette medførte at varevinduene ble betydelig tyngre. Hengslene ble skrudd av, nytt treverk spunset inn i skruefestene, hengslene satt på plass igjen og er forsterket med større skruer. På utvendige rammer ble hjørnejern skrudd av, renset og rustbehandlet, og satt på plass igjen. Dette grunnarbeidet og mye annet, som ikke synes i det ferdige resultat, er svært tidkrevende. Det har tatt titusenvis av arbeidstimer, men slik kan en antikvarisk rehabilitering være. Det er ingen enkel jobb, men krever håndverksutførelse av fagfolk med solid erfaring, fra snekkere som malere, tilføyer Christensen. Før vindusrammene kunne fraktes tilbake, ble vinduer i brannskiller først grunnet og påført 3 strøk brannhemmende maling, og deretter 1 strøk linoljemaling som alle de andre vinduene. Et toppstrøk med linoljemaling ble påført etter at vinduene ble satt tilbake på plass.


Bildet over til venstre viser innfelling av ny kjerneved i vinduer med betydelige råteskader.Til høyre ferdig merkete og behandlete vinduer.
Foto: MHA Entreprenør

Samtlige dører er slipt ned og eksisterende låskasser/vridere skåret ut. Deretter er det spunset inn nytt trestykke hvor de gamle låsene var. Alle dører er også malt med linoljemaling.


Bildet over til venstre viser ferdig spunset dør.Til høyre utbedring av hovedport.
Foto: MHA Entreprenør

Entreprise nummer to er murer- og malerarbeid innvendig, og byggtapetserarbeid i form av gulvlegging. Christensen opplyser at det var mye bom i eksisterende puss, så dette ble fjernet og flatene pusset på nytt med hydraulisk kalkpuss. Flere hundre tonn gammel puss er hugget ned og transportert ut. En utfordring har vært å male med linoljemaling og linoljeforsterket limfarge. Dette måtte skje i perioder hvor de fleste vindusåpninger kun var tildekket med kanalglassplater og mulighet for oppvarming har vært varierende. Det har til tider medført lav temperatur i romarealene, klasserom og korridorer, og spesielt linoljemaling trenger lang tørketid under slike forhold. Påføringene av linoljemalingen skjedde ofte samtidig som andre håndverksfag var i sving med tilhørende støvplager og mulighet for skade av malte flater. Blir det skader på flater malt med linolje og linoljeforsterket limfarge, må som regel flaten males om igjen, da flekking er veldig synlig på disse produktene forklarer Christensen. Moderne produkter er mer tilgivende og enklere å jobbe med.

For i det hele å kunne få til dette med antikvarisk rehabilitering med utstrakt bruk av linoljemaling og ekstraarbeid for å rette på skader, har byggherren utvist forståelse med hensyn til fremdrift. Forståelse for at ting tar tid, har fra Undervisningsbygg og byggeledelsens sin side vært en forutsetning for at arbeidet har kunnet gjennomføres på en god og forsvarlig måte, understreker Christensen. Ledergruppen i prosjektet har vært svært løsningsorientert og skapt et godt samarbeidsklima for oss som utførende entreprenør, tilføyer han.

En tredje entreprise som Christensen entusiastisk ønsker å fremheve, er utførelsen av den akustiske himlingen. For å bedre den dårlige akustikken i det gamle bygget er det nå lagt et akustisk pussystem i himlinger. Arbeidet er utført med akustikkplater og puss fra BASWA Acoustics, en leverandør fra Sveits. Det er teknisk krevende å påføre systemet, og en utvalgt gjeng av firmaets og underentreprenørs fagarbeidere måtte ha et tredagers kurs i Sveits før man kunne ta fatt på jobben hjemme, forteller Christensen. Systemet er bygget opp fra bunnen av med en nedlektet branngipsplate for å kunne få skjult tekniske føringer i himling. Denne ble primet før man monterte akustikkplatene. Disse platene er spesialprodusert av Baswa med en veldig poreåpen, pigmentert fyller som er avfaset i alle kanter. Denne avfasing fylles med fyller på plassen etter at plater er montert. Etter opptørk av påført fyller slipes hele flaten jevn og man påfører en pigmentert sluttpuss. Denne må være helt perfekt, man får bare en sjanse. Og det er særlig krevende med påføringen inn mot veggene, på de avrundede hulkiler og i hvelvede tak. Den opprinnelige utforming på himlingsflaten er altså ikke fjernet men fremstår som opprinnelig. MHA Entreprenør AS er nå distributør for Baswa Acoustic i Norge, og firmaet ser nye muligheter i tiden fremover. Tilsammen har MHA Entreprenør AS påført 5000 m² av det akustiske systemet på Edvard Munch vgs uten en eneste reklamasjon. Det er vi stolte av, sier Christensen.

Flott eksempel på akustisk himling. Den opprinnelige utforming på himlingsflaten er altså ikke fjernet men fremstår som opprinnelig.
Foto: Byggenbytt

Entreprisene for Undervisningsbygg på Edvard Munch vgs er den største jobben for MHA Entreprenør til nå. Kontraktene med tillegg beløper seg til rundt 80 millioner kroner (eks. mva). Prosjektet har tilført firmaet mye erfaring som videreføres til neste prosjekt, Urbygningen på Ås Landbrukshøgskole, avrunder driftsjef Bjørn Egil Christensen.← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Edvard Munch videregående skole

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0001.jpg0002.jpg2_0004.jpg0003.jpg0005.jpg0006.jpg0008jpg.jpg0012.jpg0013.jpg0015.jpg0016.jpg0017.jpg0019.jpg0020.jpg0021.jpg0025.jpg0028.jpg0033.jpg0038.jpg0043.jpg0045.jpg0046.jpg0047.jpg0048.jpg0049.jpg0050.jpg0052.jpg0053.jpg0054.jpg0055.jpg0057.jpg0059.jpg0060.jpg0063.jpg0065.jpg0067.jpg0068.jpg0069.jpg0074.jpg0075.jpg0076.jpg0078.jpg0080.jpg0082.jpg0085.jpg0087.jpg0091.jpg0092.jpg0097.jpg0100.jpg0102.jpg0103.jpg0106.jpg0109.jpg0113.jpg0116.jpg0128.jpg0131.jpg0133.jpg0140.jpg0144.jpg0148.jpg0155.jpg0159.jpg0160.jpg0163.jpg0166.jpg0168.jpg0170.jpg0173.jpg0176.jpg0184.jpg0188.jpg0194.jpg