OCCI Arkitektens artikkel

I 2011 vant Dark Arkitekter i samarbeid med Arkitektpartner idèkonkurransen om Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, OCCI. Dark Arkitekter (ARK, LARK) har i samarbeid med Arkitektpartner (ARK) siden utviklet prosjektet frem mot ferdigstillelsen i juni og åpningen av bygget som ble markert 24. august 2015.

Den nye innovasjonsparken fungerer som et cluster for kunnskapsdeling, innovasjon og næringsutvikling. Bygget rommer Ullern videregående skole og forsknings- og biotekbedrifter i umiddelbar nærhet til Kreftklinikken, Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning. Arkitekturen tilrettelegger for unikt samarbeid og interaksjon mellom alle brukerne av bygget.

Bygning innvendig

Skolen er samlet i en «base» på plan 01 og 02 med viktige fellesarenaer - kantine, flerbrukshall og mediatek. Fellesarealene i plan 01 og 02 danner byggets hjerte og er tilgjengelige for alle brukere av bygget og Radiumhospitalet. Dette muliggjør interaksjon, samarbeid og kunnskapsveksling på tvers av faggrupper. Over fellesareal er det to store atrier som sprer dagslys ned i basen. Overliggende kontor- og laboratorielameller begynner i tredje etasje. Flerbrukshallen åpnes visuelt mot øvrige fellesarealer. Teleskoptribuner binder sammen flerbrukshallen med kantine og mediatek slik at hallen kan være et storauditorium for samling av hele skolen eller som tilbud ved større konferanser og lignende. Flerbrukshallen kan deles opp i tre mindre baner med to nedtrekkbare skillevegger. Mellom hall og fellesareal er det montert en justerbar, gjennomskinnelig innsynshindring for bruk i gymtimer. Flerbrukshallen kan leies ut utenom undervisningen. Trimrom og garderober ligger vegg i vegg med flerbrukshallen. Spesialutstyr og spesialundervisningsrom er lagt ut mot fellesområdene for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt de forskjellige fagretninger. Generelle undervisningsrom er trukket lengre vekk fra fellesarealer og brukes på tvers av fagretninger. Organiseringen bidrar til at elever forflytter seg rundt om i bygget og fremmer slik sosialisering mellom ulike studieretninger. Elever med spesielle behov har en egen tilrettelagt avdeling med nærhet til fellesarealer, samtidig som plasseringen gir tilstrekkelig skjerming for deres undervisning.

De tre kontorlamellene fra plan 03 – 06/07 er designet for å romme generelle og fleksible arbeidsplasser tilrettelagt både for tradisjonelle kontorer og kontorlandskap med laboratorier. Samtidig er det gjennomført omfattende tilpasninger til leietageres spesielle funksjoner, spesielt i arealer for OUS. Her er det avanserte laboratorier for diagnostikk og forskning. En ny gangbro kobler seg på eksisterende gangbro, og danner en innvendig forbindelsesakse fra plan 04 i OCCI til Forskningsbygget og videre til Radiumhospitalet.

Vegger er hovedsakelig hvite med utstrakt bruk av glass for å sikre dagslysspredning og visuell kontakt. Gulv er utført i lyse keramiske fliser i fellesområder og ellers i lyst belegg. Kunst og møblering sammen med mennesker setter farge på det lyse interiøret. Glasstak som sprer dagslys ned på fellesareal har fått vertikal solavskjerming i hvit ullstoff som bidrar også til akustisk demping. Området knyttet til flerbrukshallen har fått en blå signalfarge og alle gulv i barbeintsonen er blå. Bygget ligger rett vest for en fredet kalklindeskog. Nærheten til denne skogen gir en grønn og frodig utsikt fra rom som vender ut mot trærne, og man kan følge skogen gjennom ulike årstider.

Bygning utvendig

Bygget har tre ulike fasadematerialer. Glassfasaden hviler på en teglsokkel og er rammet inn av et sammenhengende bånd av aluminium. Fasaden oppe på lamellene er en tradisjonell klimavegg av natureloksert aluminium utformet som en sammenhengende, brettet overflate. Den rasjonelle fasaden mykes opp med en leken fargesetting av vindussmyg i primærfarger og slik ønsker vi å få frem at innovasjonsparken også rommer en skole og eksperimentelle forskere. I syd gir glassfasaden innsyn til aktivitetene i alle etasjer og båndet på toppen binder innovasjonsparkens funksjoner sammen. Slik utviskes skillet mellom base og lameller, og skole og forskning kan sees som en helhet. Vindussmygene i hver lamell har sin farge i tre nyanser. Fargenyansene er knyttet til de tre ulike vindusstørrelsene. De største vinduene er nederst og midt på lamellen med en gradvis formatforminskning utover mot kantene. Dette gir hensiktsmessig fordeling av dagslys. Lamellfargene er også benyttet i skilting for å skape identitet og orientering i bygget. En sokkel i mørk tegl forankrer bygget i bakken og mot nord er hele basen utført i tegl. Luftinntak, lysinntak og brystningen rundt skolegården mot nord er også utført i tilsvarende tegl. Teglen gir en soliditet til byggets base og et motspill mot de glattere materialene aluminium og glass.

Landskap

Utearealene bryter opp byggets stramme struktur med ulike retninger hentet fra omgivelsene. I skolegården på taket over flerbrukshallen er det muligheter for varierte aktiviteter for elever og andre i innovasjonsparken. Materialeskifter mellom børstet betong, tredekker og betongheller angir ulike soner for ulike aktiviteter. Gress og beplantning er lokalisert mot nord for best solforhold og som en buffer mot naboer, aktive soner er lokalisert nærmere bygget og inngangene. Vest for bygget er det sykkelparkering og basketbane. Gågaten langs sørfasaden danner en ny utvendig forbindelsesakse mellom Radiumhospitalet, Forskningsbygget og OCCI med flere små oppholds- og møteplasser. Aksen starter rett ved busstoppet Montebelloveien og er knyttet til gang- og sykkelveien langs Ring 3.

Kunst

Det ble avholdt en konkurranse om kunst til bygget med fem inviterte kunstnere. Konkurransen hadde temaet «Summen er større enn delene». Kunstner Lotte Konow Lund vant denne konkurransen. Hun har laget to kunstverk av fargede glassperler som er hengt opp på tynne metalltråd under de to glasstakene i byggets atrier. Ulike refleksjoner og brytninger av lys vil kontinuerlig oppstå og endres i verkene. Fargene står i flott kontrast til byggets hvite interiør, og fellesområdene under atriene får en ytterligere viktig plass i bygget ved hjelp av kunsten. En perle er vakker i seg selv, men danner en helhet først når den settes sammen med andre perler. Kunstkomiteèn inviterte direkte kunstnerne Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen for utsmykking av inngangspartier og auditoriet. Deres verk tar utgangspunkt i tresnitt og er delvis utført som veggmaleri og delvis på treplater. Herman Mbamba utsmykket trappeoppgangen mot kalklindeskogen med veggmalerier av fargerike figurer.

Miljøambisjoner og BREEAM

Prosjektet har høye miljøambisjoner og har mottatt BREEAM NOR–bespoke designfasesertifikat med betegnelse ‘Very Good’. OCCI er det første godkjente bespoke-prosjektet i Norge. Sluttdokumentasjon for sertifisering av utført bygg skal sendes inn om kort tid.

Tverrfaglig BIM

BIM har vært benyttet fra starten av og av alle prosjektets konsulenter. Det har vært svært nyttig å benytte 3D-modellen aktivt i prosjekterings- og arbeidsmøter for å finne løsninger og for å avdekke kollisjoner og utfordringer, samt sikre en god prosess.← Tilbake til forsiden


Bildeserie av OCCI AS / Ullern vgs

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0125.jpg0128.jpg0136.jpg0130.jpg0133.jpg0134.jpg0135.jpg0140.jpg0143.jpg0145.jpg0146.jpg0151.jpg0237.jpg0244.jpg0246.jpg0248.jpg0374.jpg0375.jpg0377.jpg0384.jpg0387.jpg0389.jpg0391.jpg0397.jpg0400.jpg0407.jpg0409.jpg0413.jpg0418.jpg0420.jpg0422.jpg0433.jpg0557.jpg0560.jpg0561.jpg0564.jpg0565.jpg0566.jpg0567.jpg0568.jpg0569.jpg0570.jpg0573.jpg0586.jpg0587.jpg0590.jpg0592.jpg0597.jpg0600.jpg0601.jpg0602.jpg0604.jpg0607.jpg0609.jpg0613.jpg0616.jpg0619.jpg0623.jpg0625.jpg0628.jpg0629.jpg0632.jpg