Ny riksveg 7 Sokna - Ørgenvika

Byggenytts fotograf har i forbindelse med publiserte bildeserie kjørt det nye veianlegget i flere omganger. En foreløpig siste runde er gjort sammen med Statens vegvesens byggeleder for Sokna – Ørgenvika-prosjektet, Helge Thorsby. Og også denne gang ble vi ikke lite imponert over hvor flott dette veianlegget er. Og med en kunnskapsrik og entusiastisk ledsager ble turen ekstra givende.

Bildeserien er presentert kronoligisk, fra sør med ankomst miljøgaten i Sokna, og videre ferd til Ørgenvika, og så retur den andre veien. Thorsby opplyser at prosjektet har 4 entrepriser. Det er Peab som står får miljøgaten, samt 2 stykker trebruer. Hæhre har stått for den desidert største kontrakten i prosjektet, og bygd 15 km av veien som totalt strekker seg 17,1 km. Implenia har bygd 1 km ny vei, og Veidekke har bygd jerbanebru og ny jernbanestrekning (Bergensbanen), samt stått for alt av asfaltarbeider (17,1 km).

Thorsby forteller at selve nye Rv 7 starter like nord for sentrum av Sokna og møter først en prektig anlagt rundkjøring med kunstnerisk utsmykning. Rundkjøringen har kryss til gammelveien til Noresund. Her kjører vi ikke nå, men svinger av og tar nyveien. Dette besparer bilister vel 20 minutter kjøretid og 21 km kortere vei til Hallingdal. Først går den nye traséen gjennom en 200 meter lang miljøkulvert forbi Lundesgårdene. Ved Øvergård krysser nye Rv 7 Bergensbanen. Jernbanen er lagt om i en strekning på ca. 1 km og ført på en ca. 80 meter bru over veien. Ferden går deretter i skogsterreng og passerer i bru over den kommunale Brekkebygdsveien ved Juvet.

Kartet illustrerer hvilken besparelse i veiavstand og kjøretid den nye veistrekningen innebærer. Noresund i nedre venstre hjørne.
Foto: Byggenbytt

Underveis forteller Thorsby at veianlegget er utført med sikkerhet og kvalitet i alle ledd . Det er midtrekkverk langs størstedelen av strekningen, og kantrekkverk der terrenget tilsier det. Videre er det etablert 2,5 meter høye viltgjerder langs store deler av veianlegget. Veibredden varierer mellom 10 og 16 meter, med 1,5 meter fysisk skille. Overbygningen har en tykkelse på 2,15 meter som sikrer godt mot telehivskader. Asfaltlagene er av beste kvalitet med en samlet tykkelse på 18 cm.

Bilturen fortsetter videre på flott vei omkranset at vakker natur. Byggenytts fotograf er særlig opptatt av de mange fine skjæringene, og til det opplyser Thorsby at fjellet er rengjort med høyttrykksspyling nettopp for å gi berget et vakkert uttrykk. Thorsby kan også bidra med lokalkunnskap og viser hvor Byggenytts fotograf kan få et glimt av de mektige fjellformasjonene Norefjell og Høgevarde, sistnevnte det høyste av fjellene i området.

Bilen ruller videre i en svak kurve og fortsetter i bru over Rudselva. Dammen for Langevannet ligger rett overfor den nye brua. Ca. 300 meter etter brua over Rudselva møter vi den første av veianleggets to tunneler. Den går gjennom Langevannsåsen og kommer ut igjen ved Rallerud. Tunnelen han derfor navnet Rallerudtunnelen og er 2,8 km lang. Thorsby beretter at tunnelene er profilert med klasse T 10,5 meter med en meter oppmerket og frest midtfeldt. Tunnelprofilet er 80 m2. I tunnelene er det anlagt LED-belysning og ledelys til nærmeste evakueringsmulighet. Tunnelene er for øvrig blant de første i Norge som er utstyrt med dimbart Led-lys. Disse kan dimmes ned og opp i styrke i forhold til lys- og værforhold utenfor tunnelåpningene.

Etter Rallerudtunnelen går veien i dagen i ca. 4 km og følger Bergensbanen fram til tunnelen gjennom Haverstingen og ut igjen i kryss ved dagens Rv 7. Denne tunnelen er 3,7 km lang og har fått navnet Ørgenviktunnelen. Det er nødtelefon og brannslukningsutstyr for hver 125 meter i tunnelene. I tillegg er det kameraovervåkning for hendelsesdeteksjon, og to snusoner for vogntog i Ørgenviktunnelen.


Byggeleder Helge Thorsby har all grunn til å være stolt over det nye veiprosjektet. Her på toplankrysset i Ørgenvika. Til høyre, også i Ørgenvika: ett av eksemplene på de mange vakre fjellskjæringene.
Foto: Byggenytt

Underveis har vi kjørt i 40 (i miljøgata i Sokna), 80 og 90 km/t. Thorsby oppsummerer at nye Rv 7 har har to-, tre- og firefeltsvei på den 17,1 km strekningen, hvorav 6,5 km er tunneler. Nyveien har åtte stykker bruer med lengde fra 40 meter til 92 meter. Tilkoblingspunkter er rundkjøringen ved Sokna og planskilte kryss på Rallerud og i Ørgenvika. Ombygging av kryss er utført i Noresund og ombyggingsarbeider på Hamremoen pågår nå. Mellom de to tunnelene er det bomstasjon der prisen for passering er 70 kroner for personbil og 175 kroner for tyngre kjøretøy. Og det er det vel verdt, alt det positive tatt i betraktning.

Det vises for øvrig til Statens vegvesens hjemmside hvor det finnes mye interessant stoff om prosjektet.← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0002.jpg2_8528.jpg2_8530.jpg2_8564.jpg2_8567.jpg0039.jpg0043.jpg0048.jpg2_8568.jpg2_8575.jpg0056.jpg0059.jpg0063.jpg3_0119.jpg2_8577.jpg0065.jpg0110.jpg2_8581.jpg0085.jpg2_8590.jpg0090.jpg0095.jpg0096.jpg0105.jpg2_8594.jpg2_8598.jpg2_8605.jpg0107.jpg2_8609.jpg2_8613.jpg0108.jpg2_8611.jpg0117.jpg0121.jpg0127.jpg2_8658.jpg2_8663.jpg0132.jpg0133.jpg0134.jpg0136.jpg0138.jpg0139.jpg0140.jpg2_8636.jpg2_8640.jpg2_8637.jpg0141.jpg0145.jpg0146.jpg0200.jpg0201.jpg0202.jpg0207.jpg0209.jpg0213.jpg2_8538.jpg2_8536.jpg3_0100.jpg3_0142.jpg3_0147.jpg