Nordea-huset utomhusanlegget

Nordea-huset er tatt i fullt bruk og bankens alle ansatte er nå samlokalisert i Essesendrops gate 7 og 9. Også bankens utomhusarealer begynner å bli ferdigstilte. Uteområdene brukes av bankens ansatte og lokalt næringsliv, men er også tilrettelagt som et ferdselsområde og torg for alle. Det er lagt vekt på universell utforming og god belysning.

Det er Lark Landskap AS som har hatt oppdraget med utomhusplanen. Firmaet er en selvstendig del av Dark-Gruppen, noe som også er tilfellet når det gjelder arkitektene for selve Nordea-huset, Pilot Arkitekter og Zinc Interiørarkitektur. Lark Landskaps daglig leder Yvonne Dengin, forteller til Byggenytt at oppgaven med utomhusanlegget har bestått av oppgradering og omarbeiding. Form og materialer fra de eksisterende uteområdene er videreført i det nye designet med betong, mørk naturstein og stramme linjer og former.

Lark Landskap ved tre av dem. Fra venstre. Yvonne Dengin, Christopher Diaz Linnerud og Cecilia Eklundh Thorén.
Foto: Byggenytt

En del nye elementer er innført. Dette sees særlig i Bispesmuget mellom Essendrops gate 7 og 9, en offentlig passasje som leder gjennom kvartalet og er mye brukt av folk som skal til og fra. Her brytes de stramme linjene opp med en organisk formet rampe, et amfiaktig og elegant buet trappanlegg, samt opphøyde plantefelt med sittebenker. Deler av eksisterende trapper mellom de gamle overlyskonstruksjonene er gjort om til sittetrapper. Plasstøpt betong på dekker er kombinert med stål- og lyslister som understreker de stramme linjene og gir uterommet et moderne urbant preg. Stripeeffekt med bruk av stållister gir liv til betongflatene. Møbler, kanter og murer har vertikale ståloverflater, mens sitteflater er av tre. I sum synes Dengin at denne delen av utomhusanlegget har fått et formuttrykk som speiler utformingen av hovedinngangen i Essendrops gate.
Bildene viser detaljer og oversikt av utomhusanlegget i Bispesmuget i sør-vest.
Foto: Byggenytt

Planarbeidet med uteanlegget i Bispesmuget og området foran sør-vestfasaden var komplisert. Her måtte det planlegges for en svært begrenset dybde over den eksisterende bebyggelsen under bakkenivå. Smarte løsninger behøvdes for å få plass til all teknisk infrastruktur i dekkene med liten høyde. Lark Landskap var med i den tverrfaglige prosjekteringsgruppen på et tidlig tidspunkt. Samarbeidet i forprosjektet med byggherre, arkitekt, totalentreprenør og bankens brukergruppe la en god plattform for arbeidet med utomhusplanen. Til stor nytte var også samarbeidet med landskapsentreprenøren på et senere tidspunkt når det gjaldt prosjektering og utarbeidelse av detaljtegninger. I denne sammenheng tilføyer Dengin at Lark har landskapsarkitekter med god teknisk kunnskap, og med en landskapsingeniør i teamet, dekker firmaet også denne siden i tillegg til det estetiske og funksjonelle.


Fra Festplassen med plantekasser og tilhørende sitteflater i tre.Til høyre: Alle trær er sirkelbelyst.
Foto: Byggenytt

Dekker av kun betong uten noen form for belegning, inngår i den overordnete planen om å velge lite vedlikeholdskrevende løsninger, fremholder Dengin. Betong, rustfritt stål og tre er robuste og varige materialer. Vegetasjonen i plantefelt og plantekasser har et villflorapreg av bunndekkende stauder. Eksisterende selvvannende anlegg er oppdaterte og nye er bygget til. Vegetasjonen har et naturlig uttrykk og er skjøtselsmessig stabil. Belysningen består av lavenergi-LED-anlegg.

Yvonne Dengin tror at utomhusanlegget slik det fremstår, vil oppleves som godt tilpasset Nordea-huset. Og det er Byggenytts utsendte, som nesten daglig benytter Bispesmuget, enig i. Utomhusanlegg har en klar tilhørighet til bankbyggets uttrykk, og er en flott innramming av Nordeas nye hovedkontor.

Oversikten viser Nordea-husets utomhusanlegg med Bispesmuget til høyre og Ryttersmuget og Festplassen til venstre. Lysegrå betongdekker er nye. Mørkegrå dekker er oppgraderte eksisterende. Grønn er plantefelter og plantekasser, og brun er møbler/treverk. Nederst på tegningen: Et krummet trappeamfi ved begynnelsen til Bispesmuget, samt 3 trapper i tilknytning til eksisterene overlyskonstruksjoner oppgradert til sittetrapper.
Plantegning: Lark Landskap← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Nordea - nytt hovedkontor

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0100.jpg0103.jpg0105.jpg0107.jpg0108.jpg0111.jpg0113.jpg0115.jpg2_1557.jpg2_1558.jpg0117.jpg0118.jpg0120.jpg0122.jpg0123.jpg0125.jpg0127.jpg0130.jpg0131.jpg0133.jpg0135.jpg0137.jpg0138.jpg0140.jpg0141.jpg0142.jpg0144.jpg0146.jpg0148.jpg0150.jpg0151.jpg0153.jpg0155.jpg0158.jpg0160.jpg0163.jpg0165.jpg0166.jpg0168.jpg0170.jpg0173.jpg0174.jpg0177.jpg0179.jpg0181.jpg0184.jpg0186.jpg0188.jpg0190.jpg0193.jpg0195.jpg0196.jpg0198.jpg0200.jpg0201.jpg0202.jpg0204.jpg0205.jpg0209.jpg0213.jpg0215.jpg0216.jpg0219.jpg0220.jpg0221.jpg0224.jpg0225.jpg0233.jpg0236.jpg0238.jpg0240.jpg0242.jpg0250.jpg0253.jpg0255.jpg2257.jpg3_0340.jpg3_0343.jpg3_0345.jpg3_0346.jpg3_0349.jpg3_0355.jpg3_0356.jpg3_0367.jpg3_0368.jpg