Arkitekturen

Under Østbanehallens glasshvelv har Mellbye Arkitekter skapt et landskap i grenselandet mellom interiør- og eksteriørarkitektur. Et rom som riktignok er innebygget og under tak, men som samtidig har slike dimensjoner at det oppleves som et eget univers.

Den enorme hallen er skapt av ingeniører og arkitekter som skulle gi de reisende ly for elementene og samtidig sørge for at rommet var så stort at lokomotivenes damp og røyk ikke kvalte dem. I dag er det ikke lenger en avgangshall, men et sted for opplevelser i skjæringspunktet mellom inne og ute.


Broen og det praktfulle trappeanlegget som binder den nye Østbanehallen og Sentralbanestasjonen sammen, kan oppleves som en catwalk der man kan se og bli sett.
Foto: Byggenytt

De arkitektoniske løsningene er av en slik art at de trekker linjer tilbake til jernbanens ungdom i det man aner de gamle vognsettene i salgsbodens lineære plassering. Broen som binder Ø og Sentralbanestasjonen sammen kan oppleves som et catwalk der man både kan se og bli sett. Under catwalken finner man vannspeil som bringer en rural ro inn i det urbane.


Under catwalken finner man vannspeil som bringer en rural ro inn i det urbane.
Foto: Byggenytt

På samme måte som Mellbye Arkitekter moderniserte Ekebergrestauranten og brakte den inn i vår tid, har de gjort Østbanehallen til et moderne byrom. Her er kun de beste materialer brukt og på en slik måte at de vil patineres over tid og sømløst føye seg sammen med den originale konstruksjonen.

Med kunnskap og respekt for opphavet har arkitektene søkt å ivareta hallens sjel, samtidig som de har gitt rommet et nytt hjerte. Det er ikke lenger lokomotivenes prusting som er Østbanehallens puls, men mennesker som skal handle, spise, reise eller bare oppleve denne nye byen i byen.← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Østbanehallen

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

001.jpg002.jpg004.jpg007.jpg009.jpg011.jpg013.jpg016.jpg018.jpg020.jpg022.jpg023.jpg024.jpg025.jpg028.jpg029.jpg031.jpg033.jpg034.jpg035.jpg037.jpg038.jpg039.jpg040.jpg041.jpg042.jpg045.jpg047.jpg049.jpg050.jpg051.jpg052.jpg054.jpg056.jpg058.jpg061.jpg