Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Urbygningen rehabiltering, NMBU

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Originale dører, vinduer og belysning er tatt ut og blir restaurert før de monteres tilbake der de hører hjemme.