Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Urbygningen rehabiltering, NMBU

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Hovedportalen mot parken har fire søyler der hver kapitel dannes av et dyrehode hugget i kleberstein; sau, hest, ku og gris.