5_0061.jpgDette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Schweigaards gate 21/23

Arkitekt

Lund + Slaatto Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


AnnonseAndre prosjekter med samme annonsør
Tekst

Arkitektens artikkel

Av ansvarlig partner: Pål Biørnstad, Lund+Slaatto Arkitekter.

Byggene Schweigaards gate 21 og 23 utgjør arkitektonisk sett en samlet komposisjon. Disse to eiendommene er delt på midten av den spalten som er del av gjeldende regulering. Dette mellomrommet bidrar til å skape lys, luft og kontakt mellom Schweigaards gate på nordsiden og sporområdet på sydsiden, samtidig som det danner en flott forplass til de to byggene. I forlengelse av forplassen befinner seg den grønne ”hagen”.

Les mer…