Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandvika Business Center

Arkitekt

Stein Halvorsen AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Jernbanen med sine 4 spor genererer stor trafikk. Det passerer visstnok tog hvert tiende minutt.