Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandvika Business Center

Arkitekt

Stein Halvorsen AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Prosjektets nærhet til jernbanen har sikkert vært et viktig premiss i hele prosessen med å realisere Sandvika Business Center.