Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandvika Business Center

Arkitekt

Stein Halvorsen AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Situasjonen viser nybyggets effektive plassering når det gjelder kommunikasjon og profilering. I forgrunnen nærmest, E16, så rundkjøringen i Johan Grauers gate med innkjøring til Elias Smiths vei.