Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandvika Business Center

Arkitekt

Stein Halvorsen AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Frelserarmeens hus er under totalrehabilitering. Her før huset er pakket helt inn i presenning.