Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandvika Business Center

Arkitekt

Stein Halvorsen AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Hovedinngang til kontoretasjene. Skatteetaten som tok bygget fullt i bruk uke 47 i november, er største leietaker og holder til i de tre første etasjene.