Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Oslo lufthavn - ny terminal

Arkitekt

Nordic – Office of Architecture

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

En hedersgjest ved kanapébordet, Gudmund Stokke, partner i Nordic - Office of Architecture, som har ledet arbeidet med Gardermoen gjennom to konkurranser og to utbygginger. (I øyeblikket rant det fotografen i hu en diktstrofe av Rolf Jacobsen: Det er langt dette annerledeslandet. Nordover, nordover uten ende.)