Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Oslo lufthavn - ny terminal

Arkitekt

Nordic – Office of Architecture

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Transportbånd er økt fra 4 km til 11.2 kilometer. Anlegget sprer seg over vel 30.000 m², og fra det nye innsjekkingsområdet i Sentralbygg vest er det etablert 17 heiser ned til bagasjehondteringsanlegget. Utvidelsen av bagasjeanlegget har kostet ca. 500 millioner kroner.