Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Oslo lufthavn - ny terminal

Arkitekt

Nordic – Office of Architecture

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Ankommet med Flytoget. Bildeserien som følger er av interiørmotiver. Prosjektbilder fra utvidelse og ombygging av den eksisterende avgang- og ankomsthallen, Sentralbygg vest, samt eksteriørbilder av det ferdigstilte prosjektet, følger under. Lignende opplegg for Pir nord knyttet til bildet 0040.jpg lenger ut i serien.

Se bilder..