Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Oslo lufthavn - ny terminal

Arkitekt

Nordic – Office of Architecture

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

På den offisielle åpningsfesten 27.april hadde ordførere fra mange av landets kommuner som er avhengige av luftfarten og deremed setter ekstra pris på den, dannet velkomstpassasje for de mange prominente gjester. Et godt tenkt og hyggelig innslag.