Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Oslo lufthavn - ny terminal

Arkitekt

Nordic – Office of Architecture

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Den nye bagasleutleveringshallen. Bagasjehåndteringen er en svært viktig del vedrørende flytrafikk. Utvidelsen av baggasjesystemet har medført en stor forbedring av håndteringen med en dobling av kapasiteten.