Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Massivtrehus i Kringsjå studentby

Arkitekt

AT Plan & Arkitektur AS

Fotograf: Service-Drone


Tekst

Mellom Bygg A og B ses en bro under ferdigstillelse som er del av de nye gang- og sykkelveiene i prosjektet. Kringsjå studentby er en by hvor apostlenes hester og sykkelen er høyt skattet.