Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

OCCI AS / Ullern vgs

Arkitekter

DARK Arkitekter AS
Arkitektpartner AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Henning Raudsandhaug i Basale AS sin driftsenhet som har ansvar for drift og ettersyn av byggets tekniske installasjoner. Her i rom med to stk. UPS for avbruddsfri strømforsyning for Oslo universitetssykehus (OUS), samt overvåking av batteribankene.