0125.jpgDette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

OCCI AS / Ullern vgs

Arkitekter

DARK Arkitekter AS
Arkitektpartner AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Oslo Cancer Cluster Innovajonspark AS og nye Ullern videregående skole er så godt som ferdigstilt. Offisiell åpning av Ullern vgs er 17. august, og offisiell åpning av OCCI er 24. august.

Om eierne av OCCI AS: http://occinnovationpark.com/owners/