Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Byggenytt er på intervjubesøk på OCCI hos totalentreprenøren Skanskas prosjektleder, Kennerh Blåfjell. Det meste er på plass. Skole og kontorarealer ble overlevert 1. juli. Utomhusanlegget ble overlevert 3. august. Skanska er nå i ferd med å installere medisinsk utstyr for Oslo Universitetssykehus i deres lokaler i egen tilleggsavtale. Disse arbeidene vil bli ferdigstilt i løpet av hsten 2015.

Les mer...