Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Kryssing av miljøgata er kanalisert til fire gangfelt, hvorav to opphøyde i den mest sentrale delen av gata. Gangfeltene er særskilt belyst for å synliggjøre fotgjengere for bilister. Det er montert ny belysning i miljøgata. Bildet viser gangfelt over til kollektivterminalen. I bakgrunnen Sokna jernbanestasjon (gule bygninger).