Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Jon Ivar Søhus


Tekst

Etter Rallerudtunnelen går veien ca. 4 km i dagen og følger jernbanen før den går inn i ny tunnel gjennom Haverstingen.