Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Nyveien har åtte stykker bruer med lengde fra 40 meter til 92 meter. Bildet viser en av to trebruer for gang- og sykkeltrafikk.