Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Jon Ivar Søhus


Tekst

Etter tunnelen gjennom Haverstingen går veien ut i kryss med dagens Rv 7 ved Ørgenvika.