Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Jon Ivar Søhus


Tekst

Jernbanelinjen som ble bygd i 1909, ligger flere steder veldig nær den nye riksveistrekningen. Det illustreres tydelig her ved Rallerudtunnelen hvor jernbanen bere er syv meter fra tunneltaket.